• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

Case study (analiza przypadku, studium przypadku) – analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. Studium przypadku to także nauka poprzez analizę wykonania konkretnego projektu dla klienta. Firma bądź osoba po wykonaniu pewnego projektu analizuje jego wykonanie - użyte techniki, materiały, sposób ich kompozycji i wykorzystania, co ma na celu poznanie odpowiednich sposobów do wykonywania pewnych prac.