• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

PORADA PRAWNA U ADWOKATA

 

Każde spotkanie z adwokatem warto rozpocząć od wstępnej rozmowy telefonicznej w celu umówienia terminu i miejsca wizyty oraz krótkiego naświetlenia rodzaju sprawy. W czasie rozmowy adwokat ocenia czy sprawa wymaga zaangażowania profesjonalisty i w jakim zakresie może być potrzebna pomoc. Spotkania są organizowane przeważnie w biurze przy ul. Andrzeja Struga 16 w Łodzi ale na życzenie klienta istnieje możliwość by spotkać się w siedzibie firmy lub w innym dogodnym dla klienta miejscu. Terminy spotkań są dostosowane do klienta i adwokata tak by czas na rozmowę mógł być wykorzystany najefektywniej. 

 

DOKUMENTACJA I DOWODY

 

Na spotkanie warto mieć przygotowane wszelkie dokumenty i dowody związane ze sprawą w celu ich oceny przez adwokata. W czasie spotkania klient powinien jak najdokładniej przedstawić adwokatowi stan faktyczny sprawy. W zależności od każdego przypadku pomoc prawna może polegać na udzieleniu porady prawnej lub nawiązaniu stosunku zlecenia do prowadzenia danej sprawy lub spraw. W pierwszym przypadku może zostać na zlecenie klienta wydania pisemna opinia prawna. W przypadku woli prowadzenia sprawy, klient i adwokat zawierają pisemną umowę o świadczenie usług pomocy prawnej. W przypadku zlecenia adwokatowi prowadzenia sprawy, obsługi prawnej, lub konkretnej usługi, klient oprócz zawarcia umowy udziela adwokatowi niezbędnych pełnomocnictw na piśmie. Każda usługa jest dokumentowana przez wydanie faktury lub paragonu, które otrzymuje klient.

 

OCENA SYTUACJI PRAWNEJ 

 

W czasie wizyty adwokat wyczerpująco informuje klienta o jego sytuacji prawnej, ryzyku, możliwościach działania i kosztach.