• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
 • Adwokat Kancelaria Łódź

SPRAWY KARNE, KARNO-SKARBOWE, O WYKROCZENIA: ADWOKAT, ŁÓDŹ - OBRONA, REPREZENTACJA, ODSZKODOWANIA

 

Praktyka karna i doświadczenie wskazują na to, że obecność adwokata w trakcie procesu karnego i przed jego wszczęciem jest niezwykle potrzebna ponieważ często zapadają niesprawiedliwe i nieprawidłowe wyroki, a decyzje o stosowaniu aresztu i innych środków zapobiegawczych jak również postanowienia prokuratorów i Policji są pozbawione podstaw. Jeśli zostałeś wezwany do organów ścigania lub zatrzymany, aresztowany, zostały Ci postawione zarzuty, toczy się przeciwko Tobie śledztwo lub dochodzenie, możesz potrzebować pomocy adwokata. Nasza Kancelaria Adwokacka i adwokaci mogą reprezentować Cię równie skutecznie przed sądem jeśli został wniesiony przeciwko Tobie akt oskarżenia, a jeśli zostałes skazany możemy zakwestionować zapadły wyrok i złożyć apelację.

 

adwokat łódź sprawy karne

 

TWÓJ OBROŃCA - ADWOKAT

 

Jeśli zlecisz nam prowadzenie swojej obrony możesz być pewny, że dochowamy wszelkich starań jakie są możliwe aby:

 • wina nie została Ci przypisana niesłusznie
 • opis i kwalifikacja prawna czynów były najłagodniejsze dla Ciebie
 • będziemy walczyć o zapewnienie Ci rzetelnej obrony w procesie
 • wskażemy sądowi i organom ścigania wszelkie okoliczności łagodzące i powołamy dowody na Twoją niewinność
 • opracujemy dla Ciebie najlepszą linię obrony tak aby Twoja kara byłą najmniej dolegliwa lub by nie stosowano wobec Ciebie surowych kar i innych środków karnych
 • będzięmy reprezentować Cię i powoływać dowody tak aby wszelkie okoliczności zostały wyjaśnione, a Ty abyś nie poniósł odpowiedzialności karnej niesłusznie
 • możemy postarać się o to aby orzeczona kara była karą w zawieszeniu lub aby postępowanie zostało wobec Ciebie warunkowo umorzone
 • możemy zaskarżyć w Twoim imieniu zapadły wyrok skazujący, wnieść apelacje lub kasacje i żądać uniewinnienia lub obniżenia kary

 

W sprawach karnych niezwykle istotne jest domniemanie niewinności wobec oskarżonego. Dopiero obalenie tego domniemania może skutkować skazaniem. Dlatego do samego końca procesu karnego oskarżony jest niewinny i aby stan ten utrzymać niezbędna jest częstokroć pomoc adwokata.

 

adwokat łódź sprawy karne


ADWOKAT DLA POKRZYWDZONEGO


Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i szukasz sprawiedliwości, możesz potrzebować asysty adwokata. Nie od dziś wiadomo, że wiele spraw, nawet oczywistych, jest zamiatanych pod dywan, a dochodzenia i śledztwa są umarzane mimo oczywistych faktów i dowodów przestępstwa. Jeżeli spotkałeś się z taką sytuacją i nie wiesz co robić możemy dla Ciebie:

 • pomóc Ci złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub wnieść akt oskarżenia do sądu
 • zgłaszać odpowiednie fakty i dowody i żądać przeprowadzenia odpowiednich czynności przez prokuraturę, Policję lub inne organy
 • nadzorować prowadzone przez Policję i prokuraturę postępowania
 • domagać się adekwatnej kary dla sprawcy i odszkodowania na Twoją rzecz
 • powoływać przed sądem fakty i dowody na poparcie Twojego oskarżenia
 • wspierać Cię przez całą drogę od postępowania przygotowawczego, aż po sądowe i kwestionować niekorzystne dla Ciebie decyzje, zaskarżać postanowienia i podnosić zarzuty oraz prowadzić do korzystnych dla Ciebie rozstrzygnięć

 

adwokat łódź sprawy karne

 

DLA SKAZANEGO - ADWOKAT - OBROŃCA

 

Jeżeli zostałeś skazany lub odsiadujesz wyrok postaramy się dla Ciebie o:

 • odroczenie kary, przerwę lub warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary,
 • kontakt z bliskimi
 • dozór elektroniczny
 • zatarcie skazania
 • bezpieczeństwo w trakcie odbywana kary

 

Wiemy na jakich zasadach wykonywane są kary i możemy pomóc Ci by te orzeczone były najmniej dolegliwe. 

 

Jest jeszcze wiele innych aspektów, które w sprawach karnych powinieneś skonsultować z adwokatem, o których powinieneś wiedzieć.