• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ

 

Szkoda na osobie lub mieniu to zdarzenia, które niestety nie należą do przyjemnych i zawsze są źródłem bólu, frustracji i niezadowolenia. Mogą spotkać każdego z nas lub naszych bliskich niezależnie od tego jak bardzo ostrożni jesteśmy. Pozwól żeby Twój adwokat pomógł Ci pokonać zawiłości związane z uzyskaniem odszkodowania w sposób najmniej stresujący i z dbałością o Twoje najszerzej pojęte dobro. Nie daj oszukać się ubezpieczycielowi i uzyskaj odszkodowanie adekwatne do rozmiarów Twojej szkody i krzywdy. Jeśli nam zaufasz będziesz miał gwarancję, że zostaną podjęte wszelkie czynności prawne i dostępne środki, które zrekompensują maksymalnie Twoją stratę jak to tylko możliwe. Adwokat doskonale rozumie Twoją krzywdę i będzie walczył dla Ciebie o sprawiedliwy wyrok.

 

odszkodowania łódź


Dla Poszkodowanych i Sprawców Szkody


Jeśli wyrządzono Ci szkodę lub krzywdę adwokat może:

  • zadbać o wysoką, a nie zaniżoną wycenę szkody
  • żądać w Twoim imieniu odpowiedniego odszkodowania od sprawcy i ubezpieczyciela
  • wystąpić na drogę sądową o odszkodowanie
  • wystąpić o zasądzenie wysokiego zadośćuczynienia za doznaną przez Ciebie krzywdę
  • żądać zwrotu kosztów leczenia, odpowiedniej renty, przygotowania do wykonywania nowego zawodu

 

Jeżeli jesteś domniemanym sprawcą szkody adwokat może:

  • zbadać okoliczności wyłączające lub umniejszające Twoją odpowiedzialność,
  • reprezentować Cię w procesie lub innymi organami
  • dążyć w Twoim imieniu do polubownego zakończenia sporu

 

odszkodowania

 

Niezależnie od tego czy Twoja szkoda jest wynikiem nieszczęścliwego wypadku np. przy pracy, wypadku komunikacyjnego, spowodowana przez osobę przestępstwem, przez błąd medyczny lub przez produkt niebezpieczny czy też coś innego, zadbamy o Twoje zdrowie, własność, godność i należną sprawiedliwość i doprowadzimy do wypłaty maksymalnej kwoty pieniężnej odszkodowania lub sprawiedliwej oceny Twojej rzeczywistej winy.

 

Zajmujemy się również szkodami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wszelkimi szkodami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umów.