• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
 • Adwokat Kancelaria Łódź

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

 

W zakresie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną klientów prowadzących działalność gospodarczą, w tym także spółek i innych podmiotów gospodarczych.

Świadczenie pomocy w ramach stałej obsługi prawnej polega na zapewnieniu Państwu kompleksowego doradztwa prawnego we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.

 

Stała obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje m.in.: 

 • windykację wierzytelności

 • reprezentację Klientów w sporach z dłużnikami,

 • udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

 • reprezentację przed sądami, organami administracji, w tym także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,

 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi

 • opiniowanie i redagowanie umów handlowych, statutów, regulaminów

 • sporządzenie opinii prawnych oraz interpretacji w zakresie stosowania prawa

 • udzielanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa

 • prowadzenie spraw pracowniczych,

 

W związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,

 • zmianie umów i statutów spółek oraz rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • rozwiązywaniu i likwidacji spółek,

 • przekształceniach i podziałach spółek,

 • analizie i opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych

 

Stała obsługa prawna jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie pomocy prawnej, której treść jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorcy.