• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

HONORARIUM I KOSZTY

 

Koszty prowadzenia sprawy są uzależnione od jej rodzaju, skomplikowania, nakładu pracy i czasu jej prowadzenia. Na koszty sprawy składają się: honorarium dla adwokata oraz koszty sądowe i urzędowe. Honorarium jest każdorazowo uzgadniane indywidualnie pomiędzy klientem i adwokatem na spotkaniu. Na koszty sądowe i urzędowe składają się opłaty, koszty sądowe i skarbowe, których wysokość jest niezależna od adwokata i jest ustalona przez przepisy prawa lub sąd. Honorarium dla adwokata jest pobierane z góry, istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty dostosowane do możliwości finansowych klienta. Wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy może być ustalone jedynie jako część honorarium. Koszty sądowe i urzędowe uiszcza bezpośrednio klient na rachunki bankowe, w czasie i wysokościach wskazanych przez adwokata.

 

Jeżeli klient nie jest w stanie ponieść kosztów adwokata z wyboru istnieje możliwość ustanowienia adwokata z urzędu. Wówczas klient jest jednak zobowiązany przed złożeniem wniosku do sądu, uiścić adwokatowi opłatę jak za poradę prawną.

 

ELASTYCZNE SYSTEMY ROZLICZEŃ

Wychodząc naprzeciw różnorodności potrzeb klientów, Kancelaria oferuje elastyczne systemy wynagrodzenia za świadczone usługi.

 

Wynagrodzenie kwotowe

Dla klientów indywidualnych. Stawki są liczone w oparciu o wartości przedmiotu sporu lub w drodze indywidualnej wyceny danego przypadku prawnego. Stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

 

Rozliczenie godzinowe

Wysokość honorarium jest uzależniona od czasu pracy adwokata poświęconego na realizację zlecenia z uwzględnieniem poziomu zawiłości sprawy. Stosowany głównie w ofercie stałej obsługi prawnej oraz w przypadkach, w których określenie z góry zakresu i nakładu pracy adwokata jest niemożliwe lub utrudnione. Wynagrodzenie wypłacane jest po przedstawieniu szczegółowego wykazu dokonanych czynności z określeniem ilości poświęconego na nie czasu.

 

Ryczałt (abonament)

System płatności stosowany w przypadku obsługi przedsiębiorców. Może być okresowy: tygodniowy lub miesięczny. Jest ustalany w oparciu o rodzaj i zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania kancelarii adwokackiej. System ten stwarza możliwość korzystania ze stałej, długofalowej obsługi prawnej firm opartej na warunkach ustalonych w umowie o współpracy.