• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
 • Adwokat Kancelaria Łódź

ADWOKAT PRAWA PRACY

 

Wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę lub innego podobnego stosunku pracy, wiąże się z różnymi uprawnieniami i obowiązkami ze strony pracownika i pracodawcy. Niestety również na gruncie tej sfery stosunków prawnych, regulowanej m.in. przez Kodeks pracy, dochodzi często do sporów, nadużyć i łamania prawa. Jeżeli spotkała Cię taka sytuacja, powinieneś skonsultować ją z prawnikiem aby uniknąć rozczarowań i zadbać o swój słuszny interes.

W zakresie usług prawa pracy, Kancelaria może reprezentować zarówno klientów indywidualnych jak i podmioty zbiorowe. Oferujemy Państwu kompleksową reprezentację przed sądami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a ponadto zapewniamy także wsparcie w rozstrzyganiu wątpliwości i problemów związanych z polityką zatrudnienia u danego pracodawcy.

 

W zakresie naszej praktyki znajdują się usługi:

 • reprezentowania pracodawców i pracowników przed sądem pracy

 • prowadzenia spraw o mobbing

 • prowadzenia spraw o przywrócenie pracownika do pracy

 • sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.

 • wydawanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy

 • opiniowania, negocjowania i przygotowywania umów o pracę w tym także przygotowywanie umów o zakazie konkurencji

 

Jeśli zdecydujesz się na pomoc prawną i nasze usługi możesz liczyć na:

 • uczestnictwo adwokata w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi

 • pomoc adwokata w uzyskaniu odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

 • pomoc w odzyskaniu należnego Ci wynagrodzenie za pracę

 • pomoc w kwestiach dyskryminacji

 • doradztwo i pomoc w zakresie kwestii związanych z wypadkami przy pracy

 

Ponadto zajmujemy się również zagadnieniami:

 • odpowiedzialności materialnej pracowników

 • ustalenia stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

 • prostowania treści świadectw pracy

 

Nie bój się dochodzić swoich słusznych praw jakie Ci przysługują. Nie wahaj się reagować na naruszenia jakie mają miejsce wobec Twojej osoby. Dowiedz się co możesz jako pracodawca wymagać od swoich podwładnych. Zadzwoń do nas, a na pewno wspólnymi siłami znajdziemy sposób ochrony Twoich interesów.