• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
 • Adwokat Kancelaria Łódź

SPRAWY RODZINNE: WŁADZA RODZICIELSKA, KONTAKTY Z DZIECKIEM, ALIMENTY


Jeżeli jako rodzic doznajesz przeszkód w wychowaniu dziecka przez drugiego rodzica lub osoby trzecie, jeżeli nie wiesz do kogo należy dziecko lub masz wątpliwości, jeżeli nie możesz kontaktować się ze swoim dzieckiem lub w inny sposób jesteś pozbawiony prawa do sprawowania pieczy rodzica lub ze względu na jego dobro chciałbyś by dziecko znajdowało się przy innej osobie niż dotychczas lub zamieszkało z Tobą, to dobrze trafiłeś. Kancelaria Adwokacka Arkadiusza Zawadzkiego pomoże Ci rozwiązać te i inne problemy jakie niesie ze sobą posiadanie potomstwa.

 

sprawy rodzinne

 

WŁADZA RODZICIELSKA, ALIMENTY, KONTAKTY Z DZIECKIEM


Sprawowanie władzy rodzicielskiej kiedy rodzice nie mogą się zgodnie porozumieć ze sobą może być problemem. Twój adwokat może zrobić dla Ciebie i Twojego dziecka bardzo wiele by umniejszyć wszelkie komplikacje związane z Twoją sprawą.

 

Możemy na przykład:

 • wystąpić w Twoim imieniu o zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica
 • reprezentować Cię w sprawie o ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • doprowadzić do ustalenia do kogo należy dziecko
 • żądać w Twoim imieniu zasądzenia alimentów na dziecko
 • wystąpić do sądu o zmianę wysokości alimentów lub uchylenie obowiązku płacenia alimentów
 • zadbać o to by Twoje kontakty z dzieckiem były uregulowane i niezakłócone
 • pośredniczyć w rozmowach z drugim rodzicem i dążyć do zawarcia porozumienia w sprawach waszego wspólnego dziecka zarówno między Wami jak i przed sądem
 • wyegzekwować należne Twojemu dziecku alimenty
 • doprowadzić do wydania przez Sąd Rodzinny odpowiednich zarządzeń dla dobra Twojego dziecka i Ciebie

 

adwokat sprawy rodzinne

 

PRZYSPOSOBIENIE (ADOPCJA), PIECZA ZASTĘPCZA, POCHODZENIE DZIECKA


Pamiętaj, Twój adwokat rodzinny będzie Cię wspierał we wszystkim z czym będzie wiązać się nadzieja o lepsze jutro dla Ciebie i dziecka.


Niektóre sprawy rodzicielskie są bardzo skomplikowane i by przez nie przebrnąć będziesz potrzebował dobrego prawnika. Dlatego oferujemy swoim klientom również pomoc:

 • przy adoptowaniu dziecka lub zapewnieniu mu rodziny i pieczy zastępczej
 • w ustaleniu pochodzenia dziecka w tym sprawy ojcostwa, macierzyństwa, bezskuteczność uznania dziecka i zaprzeczenie ojcostwa
 • w odzyskaniu Twojego dziecka kiedy minęła już przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej i chcesz znów być rodzicem

sprawy rodzinne lodz

 

UBEZWŁASNOWOLNIENIE, OPIEKA, KURATELA, ALIMENTY


Czasami życie toczy się tak, że potrzebujesz pomocy bliskich w utrzymaniu siebie lub jeden z Twoich krewnych potrzebuje Twojej opieki ze względu na przykład na stan zdrowia. Jeżeli nas wynajmiesz, możemy na Twoje zlecenie prowadzić sprawy:

 • o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie kuratora dla bliskiej Ci osoby gdy nie jest ona już w stanie prowadzić swoich spraw samodzielnie
 • o zasądzenie od krewnych na Twoją rzecz pomocy alimentacyjnej byś miał środki do życia
 • o zapewnienie stosownej pomocy i opieki z Miejsckiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych instytucji i placówek

 

Pamiętaj, że to tylko kropla w morzu problemów jakie mogą się pojawić gdy masz rodzinę. Wbrew pozorom prawo rodzinne jest obszerne i skomplikowane dlatego skonsultuj się z nami abyś wiedział jak wiele możliwości istnieje by rozwiązać Twoje rodzinne trudności.