• Dobry Skuteczny Adwokat Łódź
  • Adwokat Kancelaria Łódź

Case study (analiza przypadku, studium przypadku) – analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. Studium przypadku to także nauka poprzez analizę wykonania konkretnego projektu dla klienta. Firma bądź osoba po wykonaniu pewnego projektu analizuje jego wykonanie - użyte techniki, materiały, sposób ich kompozycji i wykorzystania, co ma na celu poznanie odpowiednich sposobów do wykonywania pewnych prac.

 

Case study to nauka na podstawie konkretnego przypadku. Studium przypadku jest metodą badania, polegającą na wszechstronnym opisie pewnej zbiorowości lub jednostki, do którego przystępuje się bez wstępnych hipotez. Przedmiot eksploracji ma charakter jednostkowy. Czasami firmy zajmujące się np. tworzeniem wizerunku oraz obsługą klienta przez internet udostępniają kilka takich „case studies” w formie dokładnego omówienia wykonanego przez daną firmę produktu dla klienta. Ma to na celu pokazanie renomy firmy, umiejętności oraz profesjonalnego podejścia.

 

Z punktu widzenia wiarygodności najważniejszym elementem case study jest jakość jego zawartości merytorycznej. Jakość wyraża się tu m.in. celnością podnoszonych problemów, jakością stawianych diagnoz oraz adekwatnością proponowanych rozwiązań do sytuacji. Potencjalny klient analizuje tekst case study poszukując analogii między sytuacją opisywaną i jego własną. Gdy je znajdzie, przygląda się zależnościom przyczynowo skutkowym, logice tekstu, adekwatności argumentów do sytuacji i ich wzajemnym relacjom. Równolegle tekst case study podlega bardziej generalnej ocenie, która ma odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy sprawa naprawdę zasługiwała na case study, czy też może jest sztucznie rozdmuchiwana?

  • Czy case study skupia się na podkreślaniu zalet produktu/rozwiązania/usługi, czy też na rozwiązywaniu problemów klienta?

  • Czy cytowane osoby wypowiadają się w sposób odpowiedni dla siebie, a więc nie sztuczny, wykreowany?

 

źródło: Wikipedia

 

adwokat Arkadiusz Zawadzki

Kancelaria Adwokacka Prawnik Łódź ul. Struga 16